XVII Dzień Papieski

Każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w całej Polsce oraz środowiskach polonijnych obchodzony jest Dzień Papieski, podczas którego łączymy się w modlitwie z obecnym papieżem oraz zagłębiamy się w nauczanie św. Jana Pawła II.

Zmień zdjęcie profilowe i pokaż, że razem z nami świętujesz XVII Dzień Papieski!

Icon of Campaign
This is text visible on user image with options to display on bottom, left, right and top corners.
Your Image loading..

520 Support

Share this cause