Stop přepravě živých zvířat

Každoročně jsou na porážku, výkrm nebo další chov vyvezeny z ČR do zemí mimo EU desítky tisíc hospodářských zvířat. Nejvíc se jich vyváží do Turecka, v loňském roce to bylo 76 283 zvířat.

Zastavte utrpení zvířat při přepravě z ČR!

Icon of Campaign
This is text visible on user image with options to display on bottom, left, right and top corners.
Your Image loading..

277 Support

Share this cause