#jagberpåjobbet

Just nu pågår en debatt om att förbjuda bön under arbetstid. För troende oavsett livsåskådning – kristna, muslimer, judar med flera – är bön en central del av livet. Många ber även på sin arbetsplats, och ofta även för sin arbetsplats och sina kollegor. Detta är något positivt. En del ber samtidigt som de utför sina arbetsuppgifter, medan andra ber under någon av rasterna. För det allra mesta sker detta utan att jobbet påverkas – i alla fall inte negativt. Den här kampanjen går ut på att visa att man själv ber, och vill stå upp för rätten att be, på sin arbetsplats. Bakom kampanjen står Svenska Evangeliska Alliansen (www.sea.nu) och riktar sig till alla oavsett religiös övertygelse

Visa att du själv ber, och vill stå upp för rätten att be, på din arbetsplats, t.ex. på rasterna.

Icon of Campaign
This is text visible on user image with options to display on bottom, left, right and top corners.
Your Image loading..

87 Support

Share this cause