Ja! till organdonation

Idag väntar 830 personer på nya organ i Sverige och varje vecka dör en person från väntelistan. Vi behöver bli bättre på organdonation. MOD - Mer organdonation verkar för att ingen i Sverige ska behöva dö på väntelistan. Genom att säga Ja! till organdonation kan du rädda upp till åtta liv.

Visa att du stödjer organdonation i Sverige!

Icon of Campaign
This is text visible on user image with options to display on bottom, left, right and top corners.
Your Image loading..

842 Support

Share this cause