SOLIDARIZOHEM ME TË DREJTËN E SAJË PËR TU MBULUAR

Kjo nismë, ka si synim kryesor, ndërgjegjësimin e opinionit publik dhe shoqërisë, për të krijuar ura bashkëpunimi, mirëkuptimi dhe respekti nga, dhe për vajzat dhe gratë që mbajnë mbulesën, si shprehje të lirë të bindjeve dhe besimit.Për integrimin e tyre në hapsirat publike.

Më shumë ndërgjegjësim. Më shumë mirëkuptim. Më shumë paqe.Për integrimin e tyre pa barriera.

Icon of Campaign
This is text visible on user image with options to display on bottom, left, right and top corners.
Your Image loading..

89 Support

Share this cause