Donationsveckan 2018

Hjälp oss uppmärksamma organdonation genom att ändra profilbild under donationsveckan. Genom att sprida budskapet hjälper vi till att öka medvetenheten om organdonation och får fler att ta ställning för organdonation.

Ändra profilbild för att uppmärksamma organdonation!

Icon of Campaign
This is text visible on user image with options to display on bottom, left, right and top corners.
Your Image loading..

395 Support

Share this cause