Başla Akademiya

"Başla Akademiya" təhsil portalı Başla Hərəkatı tərəfindən azərbaycan dilində qarşılıqsız təhsil portalı kimi yaradılmış bir layihədir. Bu layihə azərbaycanlı bir gəncin zehni və ruhi perspektivlərini inkişaf etdirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Online təhsil və tədris mərkəzi

Icon of Campaign
This is text visible on user image with options to display on bottom, left, right and top corners.
Your Image loading..

9 Support

Share this cause