മജ്ലിസുന്നൂര്‍ മൂന്നാം വാര്‍ഷികം

പാമ്പുരുത്തി ശാഖ SYS, SKSSF മജ്ലിസുന്നൂര്‍ മൂന്നാം വാര്‍ഷികം 2018 ജനുവരി 10, 11 (ബുധന്‍,വ്യാഴം) തിയ്യതികളില്‍ പാമ്പുരുത്തിയില്‍ നടക്കുന്നു. മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ് ബത്തേരി, അബൂബക്കര്‍ സിദ്ധീഖ് അസ്ഹരി എന്നിവര്‍ പ്രഭാഷണം നടത്തും.

പാമ്പുരുത്തി ശാഖ SYS, SKSSF മജ്ലിസുന്നൂര്‍ മൂന്നാം വാര്‍ഷികം

Icon of Campaign
This is text visible on user image with options to display on bottom, left, right and top corners.
Your Image loading..

14 Support

Share this cause