Имам право на чист воздух!

Правото на здрава животна средина ни е загарантирано со Член 43 од Уставот на РМ. Да го одбраниме!

Смени ја профилната слика за чист воздух!

Icon of Campaign
This is text visible on user image with options to display on bottom, left, right and top corners.
Your Image loading..

107 Support

Share this cause